ผงซักฟอกสำหรับเครื่อง

วีพีบลีช

วีพีบลีช

ผงซักฟอกสำหรับเครื่องซักผ้า สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องฝาหน้าและฝาบน