กรวยน้ำดื่ม

กรวยน้ำดื่ม

กรวยน้ำดื่ม

กรวยกระดาษสำหรับดื่มน้ำ ขนาดบรรจุ 4500 ใบ/ลัง 1 ลังมี 20 แถว