โซดาไฟเกล็ด

โซดาไฟเกล็ด

สำหรับล้างพื้นทั่วไป ที่ต้องการความสะอาดมาก หรือสำหรับใส่ในโถส้วมเพื่อทำให้ท่อไม่อุดตัน


 ความคิดเห็น